mercoledì 6 ottobre 2021

ESSERE UMANO

 "Se tu senti il dolore, sei un essere vivente. Se tu senti il dolore delle altre persone, tu sei un essere umano".

Leon Tolstoi